تمام محصولاتی که در تبلت باز عرضه می‌شوند اصل هستند .

به هیچ عنوان کالای کار کرده و یا غیر اصلی در فروشگاه تبلت باز به فروش نمی‌رسد. تبلت باز اصل بودن همه محصولات موجود در فروشگاه را تضمین می‌کند.

  TOP