راهنمای تصویری رهگیری مرسولات ارسال شده با پست های بین المللی

تمام مرسولات پست بین المللی با کد 13 رقمی قابل رهگیری در سایت ذیل می باشند.

سایت رهگیری: www.17track.net

مطابق تصویر زیر عمل کنید . دقت داشته باشید کد را در کادر Global Post وارد نمایید

سپس به صفحه نتایج منتقل خواهید شد

شرح وضعیت مطابق چهار مورد قبلی می باشد.
با کلیک بر روی Details می توانید تمام وضعیت های ثبت شده برای بسته در پست سنگاپور و ایران را مشاهده نمایید . ( وضعیت تنها زمانی در پست ایران ثبت می شود که بسته وارد ایران شود.

 

دیگر سایت ها(علاوه بر سایت فوق):

سایت های رهگیری مرسولات پست هلند

www.postnl.post

http://internationalparceltracking.com/

 

سایت رهگیری مرسولات پست سوئیس:

https://www.post.ch/en/

 

سایت رهگیری پست چین:

http://intmail.183.com.cn

 

پست سنگاپور:

www.singpost.com

 

پست آرامکس اکسپرس:

www.aramex.com

 

پست DHL

www.dhl.com

 

پس از ورود بسته ها به ایران برای مشاهده وضعیت جابجایی مرسولات در داخل کشور

www.itemtracking.post.ir

http://globaltracktrace.ptc.post/gtt.web/

Share this Post!
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

  TOP